Leefomstandigheden

LEEFOMSTANDIGHEDEN

Centrale opvang

De meeste asielzoekers, momenteel circa 40.000, wonen in een Asielzoekerscentrum. Ze blijven hier wonen totdat definitief op het asielverzoek is beslist. De centra zijn grootschalig van opzet. Als een asielzoeker een negatieve beslissing krijgt mag hij geen Nederlandse les meer volgen, ook al gaat hij tegen de afwijzing in beroep.

Verblijfsduur

De grootschalige centra zijn ingericht voor een kort verblijf. In de praktijk blijkt het verblijf veel langer te duren dan ooit de bedoeling was. Tienduizenden mensen wonen al langer dan drie jaar in een centrum. Sommigen wonen al meer dan acht jaar in een AZC. Hele gezinnen verblijven soms op één kamer. Alleenstaanden moeten een kamer delen met vreemden. De centra liggen vaak afgelegen, waardoor de bewoners langdurig in een isolement verkeren. Vluchtelingen met een status hebben recht op zelfstandige woonruimte, maar het duurt vaak lang voordat ze die hebben gevonden.

Andere woonvormen

Een voorbeeld van een kleinschaliger woonvorm is de ‘centrale opvang woningen’ (COW) of ‘kleinschalige centrale opvangeenheden’ (KCO). Dit zijn gewone woningen die door het COA gehuurd worden. Tot 2002 konden asielzoekers zelf woonruimte zoeken bij familie of vrienden. Dit ‘zelfzorgarrangement’ (ZZA) is echter weer beëindigd omdat er meer ruimte is in de grote opvangcentra.

Levensonderhoud

Een asielzoeker ontvangt €38,- per week voor voedsel, kleding en reizen. Een beperkt pakket aan ziektekosten worden door de Ziektekosten Regeling Asielzoekers (ZRA) gedekt. Asielzoekers mogen twaalf weken per jaar betaald werk verrichten en vrijwilligerswerk doen.

Comments are closed.