Tag Archives: asielbeleid

Mensenrechten

BELEID IN STRIJD MET FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN? De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft erop gewezen dat de kwaliteit van de asielprocedure in Nederland zeer te wensen overlaat. Daarom kan men er volgens deze gezaghebbende organisatie niet vanuit gaan dat voor iedereen die uitgeprocedeerd raakt ook geldt dat terugkeer naar het land van herkomst veilig zal zijn. Het halen van ‘uitzetquota’ met het doel om het aanvragen van asiel in Nederland te ontmoedigen, lijkt prioriteit geworden te zijn en er is […]

26.000 asielzoekers

Sinds april 2001 is de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht. Met deze wet werd de asielprocedure aanmerkelijk verkort. Voor die tijd kon het voorkomen dat asielprocedures zich jaren voortsleepten en ook werden in de praktijk uitgeprocedeerde asielzoekers nauwelijks het land uitgezet. De Tweede Kamer stemde in 2003 in met het voorstel van Rita Verdonk, de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, dat, met uitzondering van een kleine specifieke groep, alle uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog het land moesten verlaten. Het ging om mensen die […]