Tag Archives: mensenrechten

Mensenrechten

BELEID IN STRIJD MET FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN? De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft erop gewezen dat de kwaliteit van de asielprocedure in Nederland zeer te wensen overlaat. Daarom kan men er volgens deze gezaghebbende organisatie niet vanuit gaan dat voor iedereen die uitgeprocedeerd raakt ook geldt dat terugkeer naar het land van herkomst veilig zal zijn. Het halen van ‘uitzetquota’ met het doel om het aanvragen van asiel in Nederland te ontmoedigen, lijkt prioriteit geworden te zijn en er is […]