Tag Archives: opvang

Leefomstandigheden

LEEFOMSTANDIGHEDEN Centrale opvang De meeste asielzoekers, momenteel circa 40.000, wonen in een Asielzoekerscentrum. Ze blijven hier wonen totdat definitief op het asielverzoek is beslist. De centra zijn grootschalig van opzet. Als een asielzoeker een negatieve beslissing krijgt mag hij geen Nederlandse les meer volgen, ook al gaat hij tegen de afwijzing in beroep. Verblijfsduur De grootschalige centra zijn ingericht voor een kort verblijf. In de praktijk blijkt het verblijf veel langer te duren dan ooit de bedoeling was. Tienduizenden mensen […]

26.000 asielzoekers

Sinds april 2001 is de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht. Met deze wet werd de asielprocedure aanmerkelijk verkort. Voor die tijd kon het voorkomen dat asielprocedures zich jaren voortsleepten en ook werden in de praktijk uitgeprocedeerde asielzoekers nauwelijks het land uitgezet. De Tweede Kamer stemde in 2003 in met het voorstel van Rita Verdonk, de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, dat, met uitzondering van een kleine specifieke groep, alle uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog het land moesten verlaten. Het ging om mensen die […]