Tag Archives: vreemdelingenwet

26.000 asielzoekers

Sinds april 2001 is de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht. Met deze wet werd de asielprocedure aanmerkelijk verkort. Voor die tijd kon het voorkomen dat asielprocedures zich jaren voortsleepten en ook werden in de praktijk uitgeprocedeerde asielzoekers nauwelijks het land uitgezet. De Tweede Kamer stemde in 2003 in met het voorstel van Rita Verdonk, de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, dat, met uitzondering van een kleine specifieke groep, alle uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog het land moesten verlaten. Het ging om mensen die […]